Bonden voeren actie tegen beleid kabinet

In de regio's Rotterdam en Den Haag is vandaag actie gevoerd tegen ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Tot de acties was opgeroepen door de gezamenlijke vakbonden.

Aan de acties deden vooral werknemers in de Rotterdamse haven mee. Bij vrijwel alle overslagbedrijven werd vanaf 11 uur gisteravond het werk neergelegd.

Ook ambtenaren van de gemeente Rotterdam, docenten aan regionale opleidingscentra en werknemers bij het openbaar vervoer in Rotterdam en de regio Den Haag legden het werk neer.

Door de grote demonstratie tegen het kabinet was het centrum van Rotterdam vanaf de ochtend onbereikbaar voor verkeer. Daar hadden zich rond het middaguur al duizenden mensen verzameld, vooral havenwerkers, brandweerlieden en gemeenteambtenaren.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP hadden aanvankelijk gezegd op ongeveer 20.000 actievoerders te rekenen. Rond half twee vanmiddag kondigde FNV Bondgenoten op de Coolsingel aan dat er 50.000 mensen op weg waren naar het stadshart. De politie schatte het aantal demonstranten op 30.000. Sommige gemeentelijke diensten waren volledig in staking. Het openbaarvervoerbedrijf RET reed niet, De gemeentelijke vuilophaaldienst ROTEB zou pas in de loop van de middag weer afval gaan inzamelen.

Behalve in de Rotterdamse haven hebben ook in de Heinekenfabriek in Zoeterwoude werknemers het werk neergelegd. Ook werknemers van volgens de FNV meer dan honderd bedrijven en van de brandweer, musea in Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum hebben vandaag gedemonstreerd.

De bestuurders van trams en bussen van de Haagse Tram Maatschappij (HTM) in de regio Haaglanden legden vanmorgen om 9 uur het werk stil. Tot 4 uur vanmiddag zouden de trams en bussen in de remise blijven, zo werd aangekondigd. Een deel van de stakende medewerkers van de HTM vertrok naar de demonstratie in Rotterdam.

Mensen die vandaag met de boot naar Engeland wilden, ondervonden geen hinder van de acties in Rotterdam. Zowel de veerdienst tussen Hoek van Holland en Harwich als de dienst tussen Europoort en Hull was gewoon in de vaart. Het vrachtvervoer tussen Europoort en Hull lag wel stil, aldus een woordvoerder van P&O, die deze dienst onderhoudt.

De demonstratie in Rotterdam vandaag is voorlopig verreweg de grootste in de reeks acties die de vakbeweging sinds eind augustus heeft gevoerd. Toen kondigde de vakbeweging grootscheeps protest aan tegen de voorgenomen ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid, zoals de versobering van de WAO, de afschaffing van de fiscale steun voor VUT en prepensioen, en de beperking van de WW.

Bij de aankondiging van de acties in augustus benadrukten de voorzitters van vakcentrales FNV, CNV en MHP nog dat deze niet gericht zouden zijn tegen de werkgevers, maar tegen het kabinet.

Toch ondervonden veel bedrijven hinder van de acties vandaag. Dat gold in ieder geval voor alle havenbedrijven. ,,Wij worden disproportioneel geraakt omdat de staking hier 24 uur duurt in plaats van een paar uur overdag'', zegt directeur Jan Gelderland van ECT, het grootste containerbedrijf in de Rotterdamse haven.

reportage pagina 3