Wensdenken is iets heel anders dan wensen

In het hoofdartikel van 10 september over de groeiende kloof tussen Europa en de Verenigde Staten trof mij één zinnetje, dat volgt op de constatering dat de meeste Europeanen liever Kerry dan Bush als president van Amerika zouden hebben: ,,Deze aandoenlijke vorm van wensdenken ontkent de realiteit van dit moment.'' Dat is om meer dan één reden een wonderlijke opmerking. De `realiteit van dit moment' doet in dit verband niet ter zake, aangezien de Amerikaanse presidentsverkiezingen over enkele maanden zullen plaatsvinden en er in de tussentijd veel kan veranderen, zoals de auteur van het commentaar twee zinnen verder zelf opmerkt.

Maar bovendien: wensdenken, het verwarren van wens en werkelijkheid, is iets anders dan wensen. In een opiniepeiling gaf een meerderheid van ondervraagde Europeanen aan liever Kerry dan Bush als Amerikaans president te wensen. Er werd niet gevraagd wie men dacht dat president zou worden. Van wensdenken was dus in het geheel geen sprake. Laat staan van een ,,aandoenlijke vorm van wensdenken''.