Vrijwillig werken in Europa

Ben je wel eens in Litouwen geweest? In Vilnius staat een opvanghuis voor straatkinderen waar je als vrijwilliger meteen aan de slag kunt. Houd je meer van organiseren? Dan zijn er in België mogelijkheden om een cultureel festival te organiseren of je in te zetten bij de totstandkoming van een film. Maar je kunt ook naar Italië, waar jongerencentra medewerkers zoeken voor muziekworkshops en sportevenementen.

De Europese Commissie financiert in heel veel landen vrijwilligerswerk voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Het Europees Vrijwilligerswerk voor jongeren (EVS) is een onderdeel van het Programma JEUGD van de Europese Unie. Er worden meer dan 3.000 gesubsidieerde projecten aangeboden voor een half jaar of langer. Het kost de jongere zelf niets. Hij of zij biedt zich aan en zoekt samen met een zogenoemde `zendorganisatie' een geschikt project.

Het doel van dit soort vrijwilligerswerk is om jongeren interculturele ervaringen op te laten doen, om jongeren te leren lokale projecten te ondersteunen en om (buitenlandse) werkervaring op te doen.

Alle organisaties in de non-profitsector kunnen deelnemen aan deze vrijwilligersprojecten. Voor 2004 is er door de Europese Commissie voor heel Europa ongeveer 27 miljoen euro aan subsidiegeld beschikbaar voor EVS. Nederland krijgt hier ongeveer 1 miljoen euro van, waarvan de helft wordt besteed aan vrijwilligerswerk voor buitenlandse jongeren in Nederland (100 projecten) en de andere helft wordt besteed aan het begeleiden en ondersteunen van Nederlandse jongeren naar het buitenland (90 zendprojecten).

Er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf: de vrijwilliger moet zelf een zendorganisatie vinden – een sportclub, de muziekschool of welke non-profitorganisatie ook – en daarna moet er een overeenkomst tot stand komen met een ander Europees land. [In Nederland is bijvoorbeeld een kinderboerderij in Venlo betrokken bij EVS: jaarlijks draaien twee tot vier buitenlandse jongeren mee in het verzorgen van de dieren en educatieve programma's voor de basisschool.]

Geïnteresseerden kunnen te allen tijde de hulp inroepen van het Programma Jeugd.

Ook worden er informatieavonden georganiseerd om uitwisselingen te ondersteunen en jongeren aan een passend project te helpen. De eerstvolgende YES/EVS avonden hebben plaats op 5 oktober, 9 november en 7 december. Aanmeldformulieren kunnen worden aangevraagd bij het NIZW Programma Jeugd via www.programmajeugd.nl (klik door naar Europees vrijwilligerswerk - EVS) of door contact op te nemen via europa@nizw.nl of te bellen naar 030 - 230 65 50. Op dit telefoonnummer kan men zich ook aanmelden voor de informatiebijeenkomsten.