Vervallen eigenwoningforfait

Onze hypotheek losten we op 20 procent na af. De rest van 6.607 euro mag in 2005 boetevrij worden afgelost, per 1 januari 2005. Ik verzocht onze bank de aflossing per 31 december 2004 boetevrije te mogen doen, wegens het vervallen van het eigenwoningforfait (huurwaardeforfait) per 1 januari aanstaande. De bank is daartoe niet bereid. Moeten we pogen de bank op andere gedachten te brengen?

(O. de O.)

Wanneer u al op 1 januari van een jaar aflost, betaalt u over 2005 een minieme rente en hoeft u bijna geen forfait meer bij te tellen in 2005, in 2006, noch in de volgende jaren, tenzij u erfpacht betaalt. Het sop is de kool niet waard.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele