Soepelere normen milieu Wereldbank

Projectontwikkelaars die met de Wereldbank zakendoen, lijken in de toekomst meer de vrije hand te krijgen. De bank gaat mogelijk normen, onder meer op het gebied van milieu, versoepelen. Een grote groep non-gouvernementele organisaties uit verscheidene landen heeft hierover bezorgdheid geuit. Het onderdeel van de Wereldbank dat zich met de particuliere sector bezighoudt, hanteert al jaren standaarden bij projecten die met name in ontwikkelingslanden worden uitgevoerd. Deze normen moeten er onder meer voor zorgen dat er wordt gelet op negatieve gevolgen voor plaatselijke bevolkingsgroepen.