RVD krijgt meer greep op communicatie

De Rijksvoorlichtingsdienst krijgt een steviger greep op het communicatiebeleid van afzonderlijke ministeries. Het kabinet streeft hiermee naar eenheid van beeldvorming.

Dat blijkt uit de uitgelekte begroting van het ministerie van Algemene Zaken, waarvan de Rijksvoorlichtingsdienst deel uitmaakt.

Het kabinet streeft naast eenheid van beleid nu ook ,,eenheid in beeldvorming'' na, zo staat in de begroting, die op prinsjesdag officieel wordt gepresenteerd. Minister-president Balkenende (CDA) schrijft dat bij het creëren van eenheid van beeldvorming rekening wordt gehouden met de grondwettelijke eigen verantwoordelijkheid van de individuele ministers tegenover het parlement.

In Den Haag woedt al vele jaren een competentiegeschil tussen de Rijksvoorlichtingsdienst en de directies voorlichting van de verschillende departementen over de vrijheid van ministeries om hun eigen communicatiebeleid te bepalen. Het conflict laaide in het najaar van 2001 opnieuw op toen de toenmalige premier Kok (PvdA) de directeur van de RVD bevorderde tot de rang van directeur-generaal. Uit de begroting voor volgend jaar blijkt dat het kabinet nu verder werk wil maken van de centralisering van het communicatiebeleid.

Overheidscommunicatie behoort volgend jaar tot de vier prioriteiten van premier Balkenende, naast waarden en normen, het innovatieplatform en het bestuderen van versterking van de rol en de positie van de minister-president. Aan de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid geeft het ministerie van Algemene Zaken volgend jaar tien miljoen euro meer uit dan vorig jaar begroot.

De Rijksvoorlichtingsdienst, die ook verantwoordelijk is voor de woordvoering voor de premier en het Koningshuis, wordt uitgebreid met een `strategische unit' die de coördinatie van communicatie over `rijksbrede thema's' bij de ministeries ter hand neemt.

Daarnaast gaat de Rijksvoorlichtingsdienst volgend jaar meer doen aan het zelf ,,pro-actief aanbieden van nieuws'' via websites. De overheid gaat verder meer massale advertentiecampagnes opzetten naar het voorbeeld van de campagne `Werken bij het rijk'. In de toekomst kunnen dergelijke campagnes ook gaan over het politieke programma van het kabinet.

Nieuw beleid moet vanaf 2005 al vroeg in de ontwikkeling worden onderworpen aan een `communicatietoets' om ,,goed na te denken over de communiceerbaarheid van plannen''.

Vice-premier Zalm, die de zieke premier Balkenende verving in de ministerraad, kondigde gisteren aan dat er geen onderzoek komt naar het uitlekken van de miljoenennota. De ministerraad wil volgend jaar minder exemplaren van de miljoenennota verspreiden.

Om het risico te beperken dat ook de troonrede van de koningin nog zou uitlekken, heeft de ministerraad besloten de tekst daarvan in plaats van op maandag pas op dinsdag onder embargo ter beschikking te stellen.