PvdA wil lagere lasten voor bedrijven

De PvdA wil de lasten voor het bedrijfsleven volgend jaar met 700 miljoen euro verlagen om de economische groei te stimuleren. Mensen met lage en middeninkomens moeten er in koopkracht op vooruitgaan.

Milieuvervuilende activiteiten zouden zwaarder moeten worden belast. Dat stellen de sociaal-democraten in een tegenbegroting die partijleider Bos vandaag zou presenteren in Amsterdam. De `BeterBegroting', zoals de PvdA het stuk heeft gedoopt, trekt in totaal 4,3 miljard euro uit voor verbetering van de werkgelegenheid. Dat geld wordt voornamelijk ingezet om de arbeidskosten voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te verlagen. Tevens krijgen werkenden met een laag inkomen een bonus van 500 euro.

De PvdA stelt verder voor 1,4 miljard euro vrij te maken voor onderwijs en een betere kenniseconomie. Daarmee moeten 10.000 extra onderwijskrachten worden aangenomen en wordt het bedrijfsleven gestimuleerd om aan innovatie te doen. De partij stimuleert gemeenten om meer huizen te bouwen, en corporaties krijgen geld om woningen op te knappen. Huurders krijgen extra subsidie. De partij trekt ook nog 400 miljoen euro uit voor gezondheidszorg (onder meer door het ziekenfondspakket te handhaven en de no-claimkorting af te schaffen) en steekt 200 miljoen in buurtpreventie.

Om de plannen te betalen wil de PvdA mensen met een inkomen van meer dan 45.000 euro per jaar verbieden hun pensioenpremies nog langer af te trekken. Dat levert 2,3 miljard euro op. Door vergroening van het belastingstelsel wil de partij het milieu verbeteren. Zo wordt de dieselaccijns verhoogd, wordt autogas zwaarder belast, wil de partij heffing op vliegverkeer per start en landing en moet er belasting betaald worden over accessoires voor de auto.

De PvdA heeft de plannen voorgelegd aan het Centraal Planbureau, maar mag de uitkomsten daarvan pas na prinsjesdag bekend maken. Economen binnen de partij gaan ervan uit dat de economische groei beter zal uitpakken dan in de kabinetsplannen. Zo rekenen zij er in de voorgestelde plannen extra banen bij en moet de werkloosheid afnemen. Waar in het verleden dergelijke plannen vaak gefinancierd werden door het begrotingstekort verder op te laten lopen, denkt de partij nu een kleiner tekort te kunnen realiseren dan de 2,6 procent uit de begroting van het kabinet. Ook de koopkracht voor mensen met een minimuminkomen zou dankzij de huursubsidie aanzienlijk beter zijn dan in de kabinetsvoornemens.

    • Egbert Kalse