`Preventieve aanvallen voorbereid'

Rusland bereidt zich ,,serieus'' voor op preventieve aanvallen tegen terroristen. Dat zei gisteren de Russische president, Vladimir Poetin, tijdens een toespraak in Moskou.

Na het gijzelingsdrama in het Noord-Osseetse Beslan hebben diverse Russische woordvoerders, zoals de stafchef van het leger en minister van Defensie Sergej Ivanov, gedreigd met preventieve aanvallen op bases van terroristen in het buitenland. Of Poetin gisteren ook zinspeelde op militaire actie buiten de Russische grenzen, was niet duidelijk. Poetin zei op een bijeenkomst van burgemeesters van grote steden in binnen- en buitenland dat de stappen die Rusland in de zin heeft ,,in overeenstemming zijn met de wet, de normen van de grondwet en het internationale recht''.

De Russische president verdedigde zijn weigering, te onderhandelen met Tsjetsjeense vertegenwoordigers. Hij vergeleek dat met praten met Hitler in de jaren dertig. ,,Er kan met terroristen niet worden gesjacherd. Elke concessie leidt tot een verbreding van hun eisen en vermenigvuldigt de verliezen.''

Poetin zei dat de wereld door Rusland lang gewaarschuwd is voor het gevaar van terrorisme, maar die wereld reageert, ook nu nog, met het hanteren van een dubbele standaard. ,,Er zijn nog steeds pogingen terroristen onder te verdelen in `onze en andermans' en in `gematigden en radicalen'. Dat is neerbuigend, het rechtvaardigt een houding jegens moord en staat gelijk aan medeplichtigheid aan terrorisme. In deze oorlog is geen achterhoede of neutrale zone. Waar terroristen niet de noodzakelijke weerstand ondervinden schieten hun bases en coördinatiecentra uit de grond.''

Georgië heeft juist Rusland beschuldigd er een dubbele standaard op na te houden. In navolging van haar president, een dag eerder, zei gisteren Nino Boerdzjanadze, voorzitter van het Georgische parlement, tijdens een bezoek aan Londen dat Sjamil Basajev, de man die de massagijzeling in Beslan organiseerde, in de jaren negentig jaar geleden met steun van het Kremlin in Abchazië tegen de Georgiërs vocht. ,,Wat in Beslan gebeurde was helaas een voorbeeld van de dubbele standaard die Rusland elke keer hanteert. Als je terroristen gebruikt, mensen als Basajev, keert hij zich op zekere dag tegen jou. Wat in Beslan is gebeurd is de fout van Rusland, dat is absoluut duidelijk'', zo zei ze.

In Londen zei gisteren een lid van Boerdzjanadze's delegatie, parlementariër David Bakradze, dat Georgië zich grote zorgen maakt over de uitlatingen van Russische zijde, dat Rusland bases van terroristen in het buitenland kan aanvallen. ,,We zijn bang dat de strijd tegen het terrorisme door het Russische leger kan worden gebruikt voor andere doeleinden.'' Rusland heeft vaak geklaagd dat Tsjetsjenen onderdak vinden en bases hebben in de Georgische Pankisi-kloof, hetgeen in Georgië wordt bestreden. Hij voegde daaraan toe dat de gijzelingsactie in Beslan aantoont dat ,,Ruslands beleid in de noordelijke Kaukasus zeer fundamenteel moet veranderen''.