Pensioen aanvullen of zelf beleggen?

Mijn man (46 jaar) en ik (39 jaar) zijn ambtenaar/trendvolger en kregen van ons pensioenfonds ABP het aanbod om bij te sparen om zo het nabestaandenpensioen op het oude niveau te krijgen of om het vlak voor ons 65ste om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Voor mijn man bedraagt de maandpremie 28 euro bruto, 17 euro netto. Dit levert hem per maand 27 euro meer pensioen op of mij 160 euro meer aan nabestaandenpensioen. Mijn premie bedraagt 111 euro bruto of 54 euro netto. Dit levert mij 160 euro meer pensioen op of mijn man 100 euro meer aan nabestaandenpensioen. Moeten wij ons eigen plan trekken? En raadt u ons verder aan zelf te sparen of te beleggen in plaats van op het ABP-voorstel in te gaan?

(T. van de S.)

Ik vind een collectief pensioen, zoals bijvoorbeeld het ABP dat biedt, een vorstelijke belegging waar ik nooit aan getwijfeld heb, ondanks het verdwijnen van onder meer de eindloonregeling en de afschaffing of vermindering van de indexatie (prijskoppeling). Of u die aanvullende verzekering moet sluiten, hangt af van uw beider financiën. Kunt u als langstlevende partner best doorleven zonder die nabestaandenaanvulling, dan kunt u zelf beleggen in aandelen en een potje opbouwen om later de weggevallen of achterblijvende indexatie te compenseren.

    • Adriaan Hiele