Noviteiten in de uitvaartbranche

Nog tot zaterdagmiddag vijf uur duurt de Uitvaartbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs. Vanaf afgelopen donderdag was dit drie dagen lang het centrale punt voor de Nederlandse uitvaartbranche.

Wie meer wil weten over begrafenissen, crematoria, testamenten en rouwverwerking kan terecht op verschillende websites. Er is een portal met veel verwijzingen, sterven.verzamelgids.nl, met vooral websites van bedrijven in deze sector, zoals uitvaartcentra, begraafplaatsen, leveranciers van bloemstukken en ontwerpers van grafmonumenten. Maar ook zijn er verwijzingen naar sites over allerlei aspecten die met overlijden en begraven of cremeren te maken hebben, zoals wiegendood, asverstrooiing of afscheidsrituelen. Evenmin ontbreken sites waarop suggesties staan voor toepasselijke teksten en muziekfragmenten.

Een algemene website is ook www.debegrafenis.nl. Op deze site wordt ter inleiding vastgesteld dat er tot zo'n vijftien jaar geleden niet zo veel werd nagedacht over de afwikkeling van een sterfgeval. Bij een overlijden kozen nabestaanden al snel voor een vast patroon van rouwwagen, toespraak, koffie en muziek. Maar bij uitvaarten mag en kan vaak veel meer dan wordt gedacht en er zijn ook steeds meer bedrijven die daarop inspelen.

Verzamelpunt voor veel van die bedrijven is dus de Uitvaartbeurs, die eens in de vier jaar wordt gehouden. Op de beurs zijn de nieuwste ontwikkelingen in de uitvaartsector te zien. Dit jaar was er zelfs een heel paviljoen ingericht voor noviteiten. Onder andere was daar een staalsoort te zien die bij blootstelling aan de buitenlucht ,,een intense en levendige kleur'' krijgt. Ook waren er ontwerpen voor tijdelijke grafmonumenten en kranen die bij vorst niet bevriezen: bevroren kranen zijn een bekend euvel voor bezoekers van begraafplaatsen die daar een graf willen verzorgen.

Op de beurs werd ook een maquette onthuld van de nieuwbouw van het Nederlands Uitvaartmuseum. Dit museum, het enige in zijn soort in Nederland, huist nu in de voormalige directeurswoning van begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam.

Volgend jaar wordt deze behuizing ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Ze moet dan een permanente expositieruimte worden voor de collectie van historische objecten, waaruit blijkt hoe in de loop van de tijd is omgegaan met de dood.

Op www.uitvaartmuseum.nl is informatie te vinden, maar de collectie zelf is nog niet toegankelijk.

Wie met een sterfgeval wordt geconfronteerd – zeker als dat onverwacht komt – kan snel de draad kwijtraken in de financiële, fiscale en juridische kluwens die het gevolg zijn van het overlijden. Via de genoemde algemene websites zijn verschillende internetadressen te vinden die houvast kunnen bieden aan de nabestaanden.

www.debegrafenis.nl, www.uitvaartmuseum.nl

    • Hans van Laarhoven