Moeders emigratie

Mijn moeder van in de tachtig en van buitenlandse komaf wil naar het buitenland verhuizen. Wanneer zij daar hulpbehoevend wordt, wil ik dat zij in een Nederlands verpleeghuis of verzorgingshuis wordt opgenomen. Ik las ergens dat de kosten die de AWBZ normaal vergoedt dan voor maximaal een jaar voor eigen rekening komen. Weet u om wat voor maandelijks bedrag het gaat?

(Y. van R.)

De AWBZ is een wet voor ingezetenen. Emigreert uw moeder, dan houden haar aanspraken op, tenzij zij zich bijvoorbeeld vrijwillig verzekert. Dat moet binnen twaalf maanden na het eind van haar verzekeringsplicht. Legt u de kwestie maar voor aan het zorgkantoor in haar regio of kijk op www.cvz.nl van de zorgverzekeraars. Er is eigenlijk niets over te zeggen, want u weet niet wanneer uw moeder terugkomt en hoe haar gezondheid is. Wanneer zij over, zeg, vijf jaar terugkomt, wordt ze dan toegelaten tot Nederland? En tot een tehuis? Zelfs een reguliere ingezetene op leeftijd lukt dat bijna niet. Zo'n tehuis is geen hotel waar je een kamer met verzorging kan boeken. U onderschat dit.

    • Adriaan Hiele