Markt voor freelancers minder rooskleurig

Ondanks de lichte groei van banen is niet iedereen in de ICT-branche optimistisch. Er stromen niet genoeg studenten binnen.

De ergste dip in de ICT-sector lijkt voorbij. Het aantal banen groeit weer licht, meldt Nederland~ICT, de belangenbehartiger van de branche. Het gaat om een evenwichtige groei van een paar procent. De groei is voor een belangrijk deel te danken is aan de vervanging van soft- en hardware die, met het oog op de millenniumwisseling, vijf jaar geleden werd aangeschaft. Ook helpt mee dat banken en verzekeraars hun administratie aanpassen aan de strengere boekhoudregels. De automatiseringsbranche groeide ook in 2003 al licht, met 2,13 procent, van 26,6 naar 27,2 miljard euro. Voor dit jaar zou de groei uitkomen op 3,9 procent.

Dat het beter gaat in de bedrijfstak is ook af te leiden uit het feit dat de lonen in de eerste helft van 2004 met gemiddeld twee procent zijn gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de Bredase Beloningsonderzoeker De Breed & Partners. De gemiddelde ICT'er (tien jaar werkervaring) verdient 44.749 euro (som van vast salaris, variabel salaris, mobiliteitsvergoeding, onkosten, verzekeringsbijdrage en aandelenopties).

Hoewel er dus aanwijzingen zijn dat het wat beter gaat met de ICT-sector, waren eind vorig jaar bijna 15.000 automatiseerders (op een totaal van 240.000) werkloos. Een kleine 4.500 van die werklozen waren hoogopgeleid, een stijging van 1.300 ten opzichte van 2002. Fenit, de overkoepelende organisatie van automatiseringsbedrijven in Nederland, ziet wel lichtpuntjes: door de loonmatiging in 2003 en 2004 werd de druk op de arbeidsmarkt enigszins verlicht. En als de markt aantrekt, zoals verwacht, zal het aantal werkloze, hoogopgeleide ICT'ers snel afnemen. Mede door de dalende uitstroom van de informatica-opleidingen zal het aantal werkloze hoogopgeleide ICT'ers dit jaar kunnen teruglopen tot onder de vijfhonderd.

Net als de meeste werknemers kiest ook de ICT'er voor zekerheid. Slechts één op de tien werknemers in de ICT denkt dat er een kans is dat hij nog dit jaar een andere baan vindt, volgens Automatisering Gids. De angst voor `outsourcing' (uitbesteden van werk, vaak aan partijen in het buitenland) blijkt minder groot dan gedacht.

Driekwart van de ondervraagden uit het onderzoek van de Automatisering Gids zegt niet bang te zijn dat zijn baan verdwijnt naar een lagelonenland. Twaalf procent maakt zich daar wel zorgen over.

De markt voor freelance werkende ICT'ers is minder rooskleurig geworden, blijkt uit recent onderzoek van het Britse bureau OTR. Op hen wordt minder vaak een beroep gedaan. Pas in 2006 zal het klimaat voor freelancers volgens OTR weer net zo gunstig zijn als in 2001.

Ondanks de lichte groei is niet iedereen in de branche optimistisch. Automatiseerder Getronics toonde zich begin augustus, bij de presentatie van de halfjaarcijfers, pessimistisch over het herstel van de ICT-markt. Bestuursvoorzitter Klaas Wagenaar zei bang te zijn dat de huidige situatie op de ICT-markt ,,wel eens structureel zou kunnen zijn''.

Nederland~ICT zegt zich wel zorgen te maken over het aantal studenten dat zich aanmeldt bij ICT-opleidingen: het aantal aanmeldingen aan hbo-opleidingen lag bij het begin van het nieuwe studiejaar 4 tot 5 procent lager dan vorig jaar. Bij de universiteiten bedroeg de daling maar liefst 20 procent.

    • Friederike de Raat