Maastricht boos op provincie om ENCI

De gemeente Maastricht is ,,ontstemd'' over het voornemen van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg om cementfabriek ENCI nog 25 jaar te laten doorgraven naar mergel in de Maastrichtse Sint Pietersberg. Temeer omdat de gemeente dit voornemen van GS uit de krant heeft moeten vernemen. Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft in een boze brief aan de provinciale-statencommissie voor Verkeer, Water en Milieu gevraagd maandag geen standpunt in te nemen over het voornemen van het provinciebestuur.