Laat iedereen straks voor zijn oude dag zorgen

Naar aanleiding van het artikel van prof. Van Praag over de toekomst van de AOW (NRC Handelsblad, 13 september) het volgende.

1. Iedereen doet mee, schrijft Van Praag. Dat is onjuist. Alleen werkenden betalen premie, maar iedereen ontvangt een uitkering. Alleenstaanden ontvangen 70 procent, gehuwden ieder 50 procent, dus samen 100 procent, ook al heeft de partner nooit betaald. Alleenstaanden betalen dus onder anderen voor de partner van hun buren.

2. Om de AOW betaalbaar te houden, suggereert Van Praag dat degenen met een goed pensioen of (enig) vermogen minder AOW gaan ontvangen. Dat goede pensioen en vermogen zijn (veelal) gebaseerd op een goed salaris, dus die AOW'er heeft de maximale premie betaald en veel belasting.

Geen punt, maar ga dan nog niet eens extra korten.

3. De AOW is (ontaard in) een onrechtvaardig systeem gebaseerd op verkapte belastingbetaling. Schaf de uitkering af voor degenen die nooit premie betaald hebben, maak de uitkering afhankelijk van het aantal jaren dat premie is betaald en laat op termijn een ieder voor zijn eigen oude dag zorgen.

    • Drs. W. Damen