Kabinet steunt beleid van Ys

. Nederland zal het Antilliaanse kabinet-Ys steunen in de uitvoering van zijn regeringsprogramma. Dat blijkt uit de begroting van Koninkrijksrelaties die dinsdag openbaar wordt gemaakt.

Komend najaar zal het kabinet een samewerkingsovereenkomst met de Antilliaanse regering sluiten waarin de voorwaarden worden opgenomen voor die ondersteuning.

In de begroting herhaalt minister De Graaf (Koninkrijksrelaties, D66) zijn zorgen over de hoge schuldenlast van de Antilliaanse regering (4,6 miljard Antilliaanse gulden, circa 2,3 miljard euro, red.), onvoldoende voortgang bij privatisering van overheids-NV's en stagnerende herziening van het belastingstelsel.

,,Juist de arme bevolkingsgroepen hebben te lijden van de slechte economische situatie en van het hoge kostenniveau als gevolg van het uitblijven van deze structurele hervormingen'', zo wordt in de begroting geconcludeerd. Bij de ondersteuning van het Antilliaanse regeringsprogramma hebben armoedebestrijding, sanering van de staatsschulden en het versterken van de wetgevingsfunctie prioriteit.

De armoede op de Nederlandse Antillen is vooral een verdelingsvraagstuk, zo staat in de begroting. De kloof tussen rijk en arm neemt steeds verder toe en de maatregelen die de overheid treft, dragen niet bij aan het overbruggen van deze kloof. ,,Er is niet alleen sprake van materiële armoede, maar ook van een armoedecultuur met als gevolg vervaging van normen en waarden, toename en acceptatie van criminaliteit en drugsproblemen.''

De economische vooruitzichten van Aruba zijn daarentegen positief. De economische groei zal voor 2004 naar verwachting 4 procent bedragen. Zowel het toerisme als investeringen zijn fors toegenomen. Desondanks is de financiële situatie van de overheid nog steeds `precair'.