Huisarts 2

Mijn huisarts is enige tijd geleden in elkaar geslagen. Het gevolg was dat hij het werk niet meer aankon en het voorlopig wat rustiger aan moest doen. Nu deelt hij zijn praktijk met een tweede arts. Hij functioneert inmiddels weer redelijk.

Uiterst tragisch en schokkend hetgeen de arts George Wolfs is overkomen. Uiterst triest en getuigend van incompetentie, dat nonchalante kleinerende handelen van de politie. Met enige regelmaat hebben we meer van dergelijke gebeurtenissen kunnen lezen in de krant. Het lijkt wel of de kwaliteitsslag die veel bedrijven de laatste jaren hebben doorgemaakt aan de politie volkomen is voorbijgegaan. De politie verstaat haar vak niet, zij is niet in staat effectief te opereren.

Ga door met het registreren van deze feiten. Ik ben van mening dat de betrokken hoofdcommissaris hierover verantwoording moet afleggen. Spreek er vooral ook Kamerleden op aan, of zijn die ook in een apathische houding verzonken? De politie behoort haar excuses aan de arts George Wolfs aan te bieden en hij behoort schadeloos gesteld te worden.

    • Matth van Rooden Haarlem