Hersenletsel door xtc

Langdurig en geregeld gebruik van xtc leidt tot hersenbeschadiging, geheugenverlies en depressiviteit. De beschadiging van de hersenen is groter naarmate de lichaamstemperatuur hoger ligt. De combinatie van het gebruik van xtc met alcohol, cannabis en amfetamine versterkt die negatieve gevolgen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de langetermijneffecten van xtc-gebruik dat is uitgevoerd door het Laboratorium voor Toxicologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het onderzoek, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, wordt volgende week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de Leidse toxicologen verouderen de hersenen in een versneld tempo door een geregeld gebruik van xtc. Zij raden gebruikers aan, als zij toch xtc gebruiken, dat in de winter te doen en buiten, omdat de lichaamstemperatuur dan wordt verlaagd. Door het gebruik van xtc loopt de lichaamstemperatuur juist op. Als die zogeheten hyperthermie plaatsvindt in een warme ruimte, wordt dat effect van het xtc-gebruik versterkt en wordt de kans op hersenbeschadigingen groter, zo blijkt uit het onderzoek. De onderzoekers vinden dat het gebruik van xtc boven een omgevingstemperatuur van 18 tot 20 graden Celsius ,,ten sterkste moet worden ontraden''.

Xtc is volgens de toxicologen verder schadelijk voor de lever. Bekend was al dat oververhitting van het lichaam als gevolg van xtc-gebruik dodelijk kan zijn. Xtc-gebruikers die te veel water drinken, kunnen ook een watervergiftiging oplopen. Volgens de onderzoekers is het afhankelijk van de gebruiker en diens levensstijl hoe groot de effecten van xtc-gebruik zijn. Zij gaan er vanuit dat het gebruik van drie gemiddelde tabletten van 70 milligram binnen 12 tot 24 uur al leiden tot kleine hersenbeschadigingen. Een hoge temperatuur als gevolg van xtc-gebruik is volgens hen een slecht teken, omdat dat hersenbeschadigingen voorspelt.

De Leidse onderzoekers hebben geen aanwijzingen dat de vermindering van geheugen en stemming bij xtc-gebruikers blijvend is. Zij hebben wel aanwijzingen dat het functieverlies gedeeltelijk omkeerbaar is, maar dat proces verloopt langzaam.

    • Rob Schoof