Godsdienstonderwijs moet weer verplicht worden

Het verleden is ons gemeenschappelijk kapitaal en als we de toegang tot dat kapitaal verliezen, krijgen we een armoedige samenleving, aldus de vorig jaar overleden Groninger historicus prof.dr. Ernst Kossmann.

Naar aanleiding van het eventueel toetreden van Turkije tot de Europese Unie wordt veelvuldig gesproken over de verschillen tussen het christelijke Europa en het islamitische Turkije, maar men heeft er amper weet van dat de eerste christelijke gemeenten juist in Turkije ontstonden, ver voordat Europa gekerstend werd.

Het is onder meer aan de strijd tussen de kerk van Rome en de orthodoxe kerken te wijten dat de islam kon `oprukken' in Turkije en dat was pas na de vijftiende eeuw. Al die eeuwen was Turkije een christelijk georiënteerd land.

Mijn voorstel is om in alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie al vanaf de basisscholen godsdienstonderwijs als vak verplicht te stellen, ook al bestaan er een scheiding tussen kerk en staat en godsdienstvrijheid. Daarbij zou men niet zozeer de nadruk moeten leggen op de verschillen, maar vooral op de overeenkomsten tussen de drie grote monotheïstische religies. Immers als `godsdiensten van het boek' werden het jodendom, het christendom en de islam altijd broedergodsdiensten genoemd (hopelijk ooit in de toekomst ook wel zustergodsdiensten).

In het christelijke Europa is de kennis van de eigen godsdienstige achtergronden nihil geworden en krijgen we de laatste jaren meer over de islam te lezen dan over de eigen joods-christelijke voorgeschiedenis. De huidige wereldpolitiek valt hoe dan ook niet te volgen als men geen kennis heeft van de grote wereldgodsdiensten.

In het overleg met Turkije zou dit onderwijsvoorstel behandeld kunnen worden, maar dan wel op basis van gelijkwaardigheid natuurlijk. Niet voor niets zegt de volkswijsheid `onbekend maakt onbemind' en dat geldt zowel voor de inwoners van Europa als van Turkije.

    • Jolien T.C.Berendsen-Prins
    • Godsdienstonderwijzeres op Openbare Basisscholen