Goddelijke peer review

Als er een God bestaat die de wereld heeft geschapen, dan zou hijintelligent moeten zijn. Dat is de consequentie van een artikel in een biologisch vaktijdschrift waarin wordt betoogd dat de enorme complexiteit van het leven op aarde alleen maar te verklaren is door ingrijpen van buitenaf: van een God, of – in meer algemene termen – van een intelligente ontwerper. Onder evolutiebiologen is ondertussen commotie ontstaan over de publicatie omdat het artikel is verschenen in een peer reviewed tijdschrift hoe obscuur en weinig gezaghebbend ook (Proceedings of the Biological Society of Washington, 25 aug). Met dat `stempel van goedkeuring' door vakgenoten verkrijgt de zeer omstreden Intelligent Design (ID) theorie, die velen beschouwen als een andere term voor creationisme, een zekere wetenschappelijke legitimiteit. De functionerend redacteur die het artikel behandelde (taxonoom Richard Sternberg) blijkt ook actief binnen de creationistenbeweging. De verwachting is dat ID-voorstanders de publicatie zullen gebruiken bij hun pogingen om lessen in de scheppingstheorie verplicht te stellen op scholen in de Verenigde Staten.

De auteur van het artikel, Stephen Meyer, is als onderzoeker verbonden aan het Discovery Institute in Seattle, bekend als een bolwerk van ID aanhangers. In zijn artikel onderzoekt hij het plotselinge ontstaan van talloze nieuwe, hogere levensvormen tijdens de Cambrische explosie, zo'n 530 miljoen jaar geleden. Met de informatietheorie probeert hij aan te tonen dat er langs evolutionaire weg in zo korte tijd nooit voldoende `biologische informatie' – in de vorm van complexe genen en eiwitten – kan zijn ontstaan. Evolutiebiologen vinden dat Meyer zwak redeneert. Hun lange kritiek staat op de website The Panda's Thumb, (http://www.pandasthumb.org) die is gewijd aan de evolutietheorie.

    • Rob van den Berg