G.J. BLOM

,,In griebus en goot'' speelden zich de volkse verzen af, waarmee Willem van Iependaal (1891-1970) de socialistisch geëngageerde dichter van de zelfkant werd. Ze worden zelden meer gelezen, laat staan gezongen, omdat 's mans Rotterdamse bargoens van een goeddeels voorbije tijd dateert. Net als zijn vooroorlogse succesromans Polletje Piekhaar en Lord Zeepsop. Des te unieker is daarom de cd Liedjes van ordelijke ellende waarop G.J. Blom negen nummers van Van Iependaal ten gehore brengt.

Gert-Jan Blom is de muzikale parelduiker, die met orkestformaties als The Beau Hunks veel vergeten muziek van vroeger heeft gereconstrueerd. Hier heeft hij de muziek zelf gemaakt en ook geheel eigenhandig gespeeld – op zingende zaag, tenorgitaar, marimbula, fonofiddle, bariton-ukelele en een wonderbaarlijk assortiment aan herriemakende percussie. Dat dompelt deze liedjes in een ruige heksenketelklank die goed bij Willem van Iependaal past . Een ideale vocalist is Blom niet, daarvoor laat hij in dictie en expressie te veel steken vallen. Maar hij maakt veel goed door in elk nummer een andere stem op te zetten, van hijger tot volkszanger. En dat hij dit Rotterdamse repertoire met een Amsterdamse tongval te lijf gaat, maakt het resultaat nog extra schilderachtig.

G.J. Blom: Liedjes van ordelijke ellende. Basta 3091432

    • Henk van Gelder