Eerherstel voor omstreden topambtenaar

Een topambtenaar van het ministerie van Onderwijs die het veld moest ruimen wegens zijn falende aanpak van de hbo-fraude, is benoemd tot projectleider `good governance' bij hetzelfde ministerie. Volgens het ministerie is sprake van ,,een vorm van eerherstel''.

Jacob Zuurmond, destijds directeur hoger beroepsonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), werd in maart 2002 door minister Hermans op non-actief gesteld. Twee keer, in mei 2000 en juni 2001, werd Zuurmond schriftelijk geïnformeerd over fraude met subsidieregels door hogescholen. Beide keren deed hij niets. Pas eind 2001 kwam de minister in actie, nadat hij persoonlijk een brief onder ogen kreeg kreeg van een oud-faculteitsdirecteur van hogeschool Saxion IJsselland in Deventer, die melding maakte van mogelijke miljoenenfraude met subsidiegelden. Die brief had al vijf maanden op het ministerie gecirculeerd voordat de informatie de minister bereikte.

Dit lakse handelen bracht Hermans in politieke problemen, waarop hij Zuurmond naar huis stuurde. De Tweede Kamer eiste, naast onderzoek naar de fraude, ook een onderzoek naar de bestuurscultuur op het departement.

Een woordvoerder van OCW bevestigt dat Zuurmond onlangs is benoemd tot leider van het nieuwe project good governance, dat in de uitgelekte onderwijsbegroting voor 2005 wordt aangekondigd. Dit project is bedoeld om ,,een goed en sluitend systeem van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden'' te ontwikkelen. Ambtenaren dienen daartoe ,,taken, processen en competenties'' te gaan vernieuwen. Bij Cultuur is dit al gebeurd, nu zijn Onderwijs en Wetenschap aan de beurt.

Het opnieuw aanstellen van Zuurmond is een initiatief van secretaris-generaal Koos van der Steenhoven, die het project over goed en integer besturen ,,bij uitstek een project voor Zuurmond'' vond, aldus de woordvoerder. Er is geen onderzoek of formele beslissing aan de benoeming vooraf gegaan, en volgens de woordvoerder neemt minister Van der Hoeven met de benoeming geen afstand van haar voorganger Hermans. ,,Maar als je dat wilt mag je dit wel beschouwen als een vorm van eerherstel.''

De hbo-fraude, waarbij onderwijsinstellingen voor – naar tot nu bekend is – 58 miljoen euro ten onrechte aan overheidsgeld hebben ontvangen, is de meest omvangrijke van een aantal affaires waar OCW de laatste jaren mee te maken heeft. Op 30 september debatteert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de commisie-Schutte, die de hbo-fraude onderzocht.

    • Mark Duursma