Een volgende keer moet Ajax de wedstrijd staken 1

In de nieuwsanalyse `Niemand durfde ooit een wedstrijd te staken' (NRC Handelsblad, 14 september) mis ik het meest saillante voorbeeld van een gestaakte wedstrijd. Dit was de wedstrijd FC Groningen tegen Telstar op 10 juni 1979 in de nacompetitie. Vanuit het publiek werd een stiletto naar een speler van Telstar geworpen die hem (aanvoerder Bischof) maar net miste. Telstar verliet toen het veld. Als toenmalig verantwoordelijk bestuurslid van Telstar heb ik toen geweigerd de wedstrijd te hervatten.

Scheidsrechter Bep Thomas was het hier niet mee eens en ging met het elftal van Groningen toch het veld op. De tuchtcommissie heeft zich er destijds over gebogen en stelde dat de wedstrijd gewoon uitgespeeld moest worden.

Het bestuur van Telstar heeft zich hier om principiële redenen tegen verzet en zelfs een kort geding aangespannen tegen zowel de KNVB als FC Groningen.

Uitgangspunt daarbij was dat Telstar de wedstrijd uitsluitend wilde uitspelen zonder publiek of de wedstrijd als verloren wilde beschouwen. Dit omdat wij als werkgever van mening waren dat wij verantwoordelijk waren voor de veiligheid van onze werknemers (spelers) en deze verantwoordelijkheid onder de gegeven omstandigheden niet konden dragen. Uitspraak van de kortgedingrechter destijds: uitspelen met publiek op straffe van een dwangsom van 100.000 gulden.

Er is niet zo heel veel veranderd de laatste 25 jaar. Het publiek misdraagt zich nog steeds en de KNVB vergadert en schuift haar maatschappelijke verantwoordelijkheid graag op andere bordjes.

Laat Ajax de volgende keer de wedstrijd staken. Ik ben erg benieuwd wat de opstelling van de KNVB en eventueel de rechter dan zal zijn. Ik ben van mening dat met veel straffere hand moet worden opgetreden. Ik realiseer me daarbij dat de financiële belangen groot zijn en de voetbalmassa in opstand dreigt te komen. Toch maar spelen zonder publiek, denk ik, en desnoods bij herhaling een club uit de competitie nemen. Er moet een einde komen aan de voetbalterreur.

    • K. Groen