De lezer schrijft over het uitlekken van de miljoenennota 2

Het wekt allang geen verbazing meer dat (nog) niet openbare stukken uit Den Haag naar de media lekken, maar nu is dus zelfs de traditionele miljoenennota niet meer `veilig' in Haagse handen. Wat mij verbaast is niet zozeer het lekken zelf als wel het feit dat één van beide partijen, media of politiek, zich voor andermans doeleinden laat misbruiken.

Ik kan mij niet voorstellen dat politici of ambtenaren informatie lekken puur uit belangeloze sympathie voor de media of voor de bevolking. Dus blijven er, volgens mij, nog maar twee redenen over waarom niet openbare informatie vanuit Den Haag naar de media wordt doorgespeeld: één van beide partijen wordt er rijker van (omkoping) óf iemand in Den Haag heeft er politiek belang bij.

    • Cecilia Reijnen Nijmegen