Alsjeblieft niet nog meer sessies over normen 2

In toenemende mate maak ik mij zorgen over de waarden-en-normen-kruistocht die heden mede namens Nederland gevoerd wordt. De commentaren vanuit Europa die dezer dagen klinken bevestigen mij hierin. Is het niet zo dat elk individu een eigen ontwikkeling doormaakt en daarbij eigen waarden en normen ontwikkelt, als een resultante van nature & nurture?

Premier Balkenende dient af te stappen van de gedachte dat na het bereiken van de volwassenheid nog belangrijke wijzigingen zijn aan te brengen. De natuurlijke weg is immers dat ieder individu op basis van de waarden en normen die het heeft ontwikkeld, een politieke partij kiest die daar het beste bij past.

De invloed op de wetgeving is per politieke partij recht evenredig met de mate waarin kiezers op grond van hun eigen waarden en normen op hen besloten te stemmen. Het Gezag dat hieruit voortkomt rest niets anders dan consequente en strikte handhaving van wetten waarin rechten en plichten van de burgers zijn vastgelegd. Kortom, niet Waarden en Normen maar Rechten en Plichten gebaseerd op de verhoudingen van verschillende Waarden en Normen vertaald in de zetelverdelingen dienen het thema te zijn.

Pas dan is voor ieder duidelijk wat bedoeld wordt. De geloofwaardigheid van het Gezag zal hiermee beter gediend zijn, temeer als de nadruk ligt op strikte en eerlijke handhaving in plaats van op al of niet gedogen.

    • Willem Moolenaar