Alsjeblieft niet nog meer sessies over normen 1

Het door premier Balkenende geïnitieerde debat over (alle denkbare aspecten van) de al dan niet werkelijk bestaande `Europese waardengemeenschap', blijkt nu reeds even onzinnig als het beleid dat dit kabinet op tal van terreinen voert. Blijkens de berichtgeving in deze krant op 8 september over de – God verhoede dat er meer komen – `eerste' sessie in een reeks bijeenkomsten over dit onderwerp, noemt onze premier respect voor mensenrechten, vrijheid, gelijkheid en solidariteit vier Europese kernwaarden.

Daar is uiteraard helemaal niks mis mee, en het zal moeilijk zijn mensen te vinden die het met de premier op dit punt oneens zullen zijn, zelfs onder diegenen die thans tegen een slordige 7.000 euro per maand ijveren om te verhoeden dat het recht op bijstand binnen het eventueel aanstaande grondwettelijke toetsingsrecht van rechters wordt gebracht.

Tegen de achtergrond van het huidige kabinetsbeleid en de door de premier geuite wens om de als vierde genoemde kernwaarde `solidariteit' te herdefiniëren (eureka!), wordt echter al snel duidelijk welke waarde(n)loze kant het uit gaat. De premier kan zich beter afvragen waarom een captain of industry per se dezelfde ziektekostenpremie moet gaan betalen als een dakloze, en hoe dergelijke beslissingen zich verhouden tot `normen en waarden', dan geld te verspillen aan dure onzinconferenties.

    • Mr. X.D. de Boer