Woningcorporatie Portaal in crisis

Bij Portaal, met 55.000 huizen Nederlands vierde woningcorporatie, is een bestuurscrisis uitgebroken. De vier regiodirecteuren hebben het vertrouwen in topman A. van Usen opgezegd.

pagina 13