Wegen later breder

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat laat alsnog bij zeven geplande wegverbredingen de effecten voor het milieu onderzoeken. Dat heeft minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) vandaag besloten naar aanleiding van het vonnis dat de Raad van State eerder deze week uitsprak over de verbreding van de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven.

Het hoogste rechtscollege besliste dat de minister bij dit plan ten onrechte achterwege had gelaten om na te gaan wat de gevolgen zullen zijn voor de luchtkwaliteit en de veiligheid. Bovendien was volgens de rechters een milieu-effectrapportage nodig. De beslissing van Peijs om nu alsnog de gevolgen voor het milieu te laten onderzoeken bij zeven wegverbredingen zal een vertraging van maanden tot gevolg hebben. Wat de gevolgen zijn voor de andere projecten in het kader van de spoedwet Wegverbreding is onzeker.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er 31 projecten zijn. Van zeven zijn de procedures geheel afgerond, daar beginnen binnenkort de werkzaamheden of zijn die al begonnen. Het betreft onder meer wegverbredingen in de A4 bij Leidschendam, de A12 bij het Clausplein, de A50 en de A2, de A13 tussen Rotterdam Airport en Delft. Voor 17 andere projecten is een milieu-effectrapportage in voorbereiding. Van de zeven andere hadden de ambtenaren op het ministerie gedacht dat een milieu-onderzoek achterwege kon blijven, maar na de uitspraak door de Raad van State zal dat alsnog gebeuren.

Voor de Tweede Kamer is de toekomst van de Spoedwet Wegverbreding door dit alles onzeker geworden. Het Tweede-Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) zegt: ,,Een aantal voorgenomen verbredingen wordt door deze uitspraak uiterst onzeker. De redenen voor de afwijzing zijn toepasbaar op meer verbredingsprojecten. Saillant is dat op de plekken waar de gevolgen voor het milieu wél bestudeerd worden, de normen overschreden worden.''

Dijksma (PvdA) meent dat minister Peijs te veel risico's heeft genomen. ,,De Kamer heeft de minister gewaarschuwd dat omwonenden van zich zouden laten horen.''