Van Doorn

In de rubriek Dezer dagen (16 september, pagina 9) noemt J.L. Heldring de socioloog A.A.M. van Doorn. Bedoeld was J.A.A. van Doorn.