Tussenpersonen raken provisies wellicht kwijt

Het provisiesysteem van financiële tussenpersonen wordt ingrijpend veranderd. Mogelijke maatregelen variëren van het openbaar maken van de provisies die tussenpersonen verdienen aan financiële producten tot algehele afschaffing van het provisiesysteem. Dat bleek gisteren tijdens overleg tussen minister Zalm (Financiën, VVD) en de Tweede Kamer over de nieuwe Wet financiële dienstverlening.

Volgens de Tweede Kamer en consumentenorganisaties gaat het huidige provisiesysteem in tegen de belangen van de consument. Sommige financiële tussenpersonen zouden zich bij hun adviezen vooral laten leiden door de provisies. Uit een onderzoek dat het Rotterdamse adviesbureau Ecorys in opdracht van het ministerie van Financiën had uitgevoerd, bleek dit voorjaar dat hypotheken waarover tussenpersonen een hoge provisie verdienen, relatief veel worden verkocht. Ecorys sprak van ,,perverse prikkels''.

De Wet op de financiële dienstverlening moet hier paal en perk aan stellen. Die verplicht de tussenpersonen om hun klanten te vertellen door wie ze worden beloond. Op die manier moet de consument beter worden beschermd bij het kopen van producten als een beleggingshypotheek. Zalm wil tussenpersonen nog niet verplichten om ook de hoogte van hun provisie bekend te maken. Een algeheel verbod op provisies, gewenst door GroenLinks en SP, acht Zalm vooralsnog niet waarschijnlijk. Hij is nog in overleg met de financiële sector en wil eerst voorstellen van die kant afwachten. Directeur N. Mourits van de Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA) is ,,nog niet overtuigd'' van het bestaan van het probleem. De conclusie in het rapport van Ecorys noemt hij ,,te makkelijk''.