Stellingen

De overtuiging `vroeger was alles beter' werd in het verleden, wordt in het heden, en zal in de toekomst voor waar worden gehouden.

M. Winkel, Universiteit Leiden

Aangezien bepaalde tumoren goed reageren op behandeling met hypothermie, zou men mogen verwachten dat het broeikaseffect de incidentie van kanker zal verminderen.

J. Rothbarth, Universiteit Leiden

Sterke verhalen zijn meestal niet leuk als ze gebeuren.

Sylvie Roke, Universiteit Leiden

Rectificatie / gerectificeerd

Stelling

In de rubriek Stellingen (17 september, pagina 9) staat dat bepaalde tumoren goed reageren op behandeling met hypothermie. De juiste term is: hyperthermie.