Staten Friesland tegen gaswinning

Provinciale Staten van Friesland zijn tegen gaswinning in de Waddenzee. Dit bleek woensdag tijdens de Statenvergadering, waar 33 (CDA en VVD) van de 55 statenleden tegen het voorstel van GS stemden. Gedeputeerde Staten zijn wel voor gasboringen op het Wad. In Groningen is het college van GS tegen, vooral omdat de ontstane bodemdaling onvoldoende zou worden gecompenseerd.