Spreekkoren

De lezers van mijn stukje van gisteren over het gezin Meerkoet moet ik melden dat er nu nog maar één kuiken over is. Een vale reiger, onbewogen toeziend in de buurt van het nest, wilde geen commentaar geven.

Maar nu iets heel anders, al stemt het niet veel vrolijker: de spreekkoren in de voetbalstadions. De KNVB denkt de oplossing gevonden te hebben. Bij kwetsende en discriminerende spreekkoren moet de wedstrijd voortaan onmiddellijk gestaakt worden. De schuldige supporters krijgen een officiële waarschuwing, die bij herhaling wordt omgezet in het spelen van een of meer wedstrijden zonder publiek.

Het klinkt mooi, maar nu de praktijk.

Het is niet zo moeilijk om vast te stellen wat een discriminerend spreekkoor is, bijvoorbeeld: ,,Ze zijn zwart, ze zijn geel, ze zijn homoseksueel.''

Maar wat is precies een kwetsend spreekkoor? Hier een sterk voorbeeld van een zowel kwetsend als discriminerend voorbeeld uit het nabije verleden: ,,Van Gaal die wou haar niet bestralen, het scheelde hem geen moer, toen kreeg z'n wijf toch kanker, nu is ze dood die jodenhoer.''

Bij zulke spreekkoren hoeft niemand te aarzelen, zelfs de burgemeester van Den Haag niet. Wég met het geteisem. Maar bij andere voorbeelden ligt het minder eenvoudig. Als de kwaadwillende supporters een beetje creatief zijn, kunnen ze veel verwarring bij de autoriteiten veroorzaken. En creativiteit en ijver kun je hun niet altijd ontzeggen. Er wordt duidelijk gezocht naar kernachtige formuleringen, en vervolgens wordt er in groepsverband stevig geoefend om de yells zo krachtig mogelijk uit te spuwen.

Zo'n pesterij waar goed over is nagedacht was de spot die Kluivert trof nadat hij een dodelijk ongeluk had veroorzaakt: ,,Kluivert mag ik oversteken ja of nee? Word ik dan niet doodgereden, ja of nee?'' (Ik haal deze voorbeelden uit Trouw dat ze op een leerzaam rijtje zette.)

De supporters zouden ook allerlei ludieke varianten op bestaande yells kunnen bedenken. Rafael van der Vaart was verontwaardigd over de slogan ,,Sylvie is een hoer'', die op zijn vriendin sloeg. Wat te doen als de Haagse supporters er de volgende keer ,,Sylvie is een boer'' van maken? Dit naar analogie van de oplossing die demonstranten in de jaren zestig kozen, toen ,,Johnson moordenaar'' niet meer mocht, omdat het beledigend voor een bevriend staatshoofd was; het werd ,,Johnson molenaar''.

De Hagenaars zouden er zelfs uitdagend ,,Sylvie is geen hoer'' van kunnen maken, want ook dan weten we wat ze in feite bedoelen. ,,Joden aan het gas'' kan gemakkelijk ,,Joden ananas'' worden, en ,,Elkhattabi, je moeder heeft een snor'' wordt ,,Elkhattabi, je moeder is weer schor''.

Wat moet een scheidsrechter daarmee aan? Goed, hij legt de wedstrijd stil en overlegt aan de zijlijn met de dienstdoende autoriteiten.

,,Wat zongen ze nou precies?'' vraagt de burgemeester.

,,Sylvie is een ouwehoer'', zegt de scheidsrechter.

,,Ouwehoer mag'', zegt de officier van justitie, ,,maar oude hoer niet.''

,,Ik geloof dat we maar beter, om alle verwarring te voorkomen, alle spreekkoren kunnen verbieden'', zucht de scheidsrechter. Een verstandig man.

    • Frits Abrahams