Ruzie over subsidie Airbus en Boeing

Het conflict tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over steun aan de vliegtuigindustrie is verder verscherpt. Onderhandelaars van de EU en de VS kwamen gisteren niet tot elkaar.

De VS eisen snelle stopzetting van alle ,,nieuwe subsidies'' aan het Europese Airbus voor de ontwikkeling en productie van vliegtuigen. De Europese Commissie weigert leningen aan Airbus te stoppen, zolang ook de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing subsidies blijft ontvangen in de vorm van defensie- en ruimtevaartprogramma's.

De toon tussen Brussel en Washington is harder sinds het Amerikaanse dreigement een klacht in te dienen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens een hoge Brusselse functionaris, die anoniem wil blijven, zal de Europese Unie een Amerikaanse klacht bij de WTO direct beantwoorden met een tegenklacht over schadelijke gevolgen van Amerikaanse steun voor Boeing. Vorige maand dreigde president Bush met een WTO-klacht tijdens een bezoek aan Seattle, waar Boeing grote fabrieken heeft. VS-onderhandelaar John Veroneau herhaalde het dreigement.

Washington wil dat de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS uit 1992 over steun aan vliegtuigindustrie wordt gewijzigd. De EU wil daar wel over praten, maar volgens de woordvoerster van eurocommissaris Pascal Lamy (Handel) moeten dan eerst afspraken worden gemaakt over ,,doelen en principes''. De EU en de VS zijn het grondig oneens over wat als subsidie moet worden beschouwd. Volgens dat akkoord van 1992 mag de EU eenderde bijdragen in de kosten voor de ontwikkeling van Airbus-vliegtuigen via leningen met rente van maximaal zeventien jaar. De indirecte Amerikaanse steun aan Boeing via ruimtevaartorganisatie NASA of militaire programma's mag niet meer dan 3 procent van de omzet in burgervliegtuigen bedragen.

Volgens Brussel is de Amerikaanse eis mede ingegeven door vrees dat Airbus de concurrentie aangaat met Boeings nieuwe model, de 7E7 Dreamliner. Volgens Washington is er geen grond meer voor de leningen aan Airbus, omdat de Europese vliegtuigfabrikant geen `industrie in ontwikkeling' meer is. Airbus verkoopt inmiddels ongeveer net zoveel civiele vliegtuigen als Boeing.

De Commissie-woordvoerster zei gisteren dat de steun aan Boeing veel ,,transparanter'' moet worden. Klachten bij de WTO zijn volgens haar in niemands belang. Dan zou ook het 7E7-project ,,risico'' lopen. Zij wees op Amerikaanse militaire programma's, de steun van Amerikaanse deelstaten, en de steun van 1,6 miljard dollar in het E7E-project van Japan, dat meedoet aan de bouw.

Eind deze maand praten Lamy en zijn Amerikaanse collega Zoellick over de zaak.