R'dams moslimdebat in november

De eerste publieke `islamdebatten' in Rotterdam worden in november gehouden. Voorjaar 2005 moet er een internationale conferentie komen over `islam en integratie'.

Dat heeft het Rotterdamse college van B en W (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD) gisteren bekendgemaakt. De debatten zijn bedoeld om enerzijds moslims met elkaar in gesprek te doen gaan over hun plaats in de samenleving, anderzijds moeten moslims en niet-moslims daar met elkaar over praten.

Uiteindelijk moeten de debatten het begrip tussen moslims en niet-moslims vergroten. Centrale vraag daarbij is wat precies de belemmeringen zijn bij de integratie van moslims in de stad. Het college spreekt in dit verband over de islam als `sociale kwestie'.

Burgemeester Opstelten zei gisteren dat het stadsbestuur ,,zich kwetsbaar op wil stellen''. Opstelten: ,,Tot nu toe wordt het debat over deze zaken onderhuids en in ieder geval ongestructureerd gevoerd. Dat willen we anders.'' Verantwoordelijk CDA-wethouder Geluk (Integratie) zei het belangrijk te vinden ,,dat mensen gaan zoeken naar wat hen bindt''.

Sinds Rotterdam in 2002 een college kreeg met Leefbaar Rotterdam is het `onderhuidse debat' over de islam een aantal keren op scherp gezet door Leefbaar Rotterdam. Dit gebeurde onder meer met pleidooien voor een allochtonenstop, een minarettenstop en een verbod op hoofddoekjes in publieke functies. Zelf heeft het college in een spraakmakend rapport wetsaanpassingen bepleit (en gekregen) die het mogelijk moeten maken dat er minder kansarme nieuwkomers naar de stad komen.

Rotterdam (600.000 inwoners) telt 80.000 moslims.