Parijs en Madrid samen tegen terreur

Spanje en Frankrijk gaan een gemeenschappelijke onderzoeksgroep vormen in de strijd tegen de terreur. Deze Europese primeur werd gisteren in Barcelona gepresenteerd door de Spaanse minister van Justitie Juan Fernando López Aguilar en diens Franse collega, Dominique Perben, in het bijzijn van de respectievelijke ministers van Buitenlandse Zaken. De groep, samengesteld uit onderzoeksrechters, openbare aanklagers en politie, zal als eerste onderzoek een Spaanse geldstroom voor de financiering van Al-Qaeda gaan doorlichten. Daarnaast worden aanslagen van de Baskische terreurbeweging ETA gemeenschappelijk onderzocht.

Het Spaans-Franse onderzoeksteam is de eerste van zijn soort die beantwoordt aan de nieuwe normen voor justitiële samenwerking zoals die zijn vastgesteld voor de Europese Unie. Het team krijgt de bevoegdheid om in beide landen verhoren af te nemen, telefoons af te tappen en huiszoekingen te doen.

Het is voor de eerste keer dat politiefunctionarissen uit een ander land dezelfde bevoegdheden krijgen als is toegestaan aan de nationale politiedienst. Het team heeft een mandaat gekregen van een jaar en zal worden geleid door een openbaar aanklager van Spanje's centrale rechtbank in Madrid en een collega uit Parijs.

Overeenkomstig de Europese norm zijn de taken en bevoegdheden van de gemeenschappelijke onderzoeksgroep specifiek omschreven. Het gaat daarbij om het oppakken van de daders van een tweetal bomaanslagen van de ETA op toeristische doelen in Benidorm en Alicante in de zomer van 2003. Daarnaast wordt een Spaans financieringsnetwerk van een tot het Al-Qaeda netwerk behorende terreurgroep onderzocht, dat vertakking zou hebben naar Frankrijk en Marokko.