Olie

In haar recensie van The End of Oil van Paul Roberts (Boeken, 10.09.04) stelt Heleen de Graaf dat het opvallend is dat de auteur `geen aandacht heeft voor kernenergie, terwijl de roep om een herkansing voor de nucleaire optie steeds vaker klinkt. Bijvoorbeeld omdat die, ondanks het afvalprobleem, geen broeikasgassen veroorzaakt'. Deze vaker gehoorde mening klopt echter niet: kernenergie is geenszins CO2-neutraal. Te denken valt aan het CO2 dat uitgestoten wordt bij de winning van het uraniumerts door op benzine draaiende machines. Bovendien wordt CO2 uitgestoten bij de bouw en afbraak van de kerncentrale en de verwerking en opslag van kernafval.

In een rapport hebben Jan Willem Storm van Leeuwen en Phil Smith uitgerekend hoeveel CO2 vrijkomt langs indirecte weg bij kernenergie. Ze vergelijken deze uitstoot met de directe uitstoot van een gasgestookte centrale. Daarbij moeten we bedenken dat het uraniumerts dat op dit moment gewonnen wordt gemiddeld zo'n 0,01 procent uranium bevat. In deze situatie is de indirecte uitstoot van de kerncentrale zo'n dertig procent van die van de gasgestookte centrale.

Bedacht moet echter worden dat men bij een groter gebruik van uranium ook het minder rijke erts zal moeten gaan winnen en bewerken. Dan wordt de score aan CO2-uitstoot voor de kerncentrale beduidend hoger.

Het rapport van de beide wetenschappers (`Can nuclear power provide energy for the future; would it solve the CO2-emission problem?') is te vinden op: www.oprit.rug.nl/deenen.

    • Peter van Pelt Groningen