Kamp wil toch kruisraketten

Minister Kamp (Defensie, VVD) blijft er naar streven de vier LCF-fregatten van de marine uit te rusten met Tomahawk-kruisraketten, zo heeft hij de Tweede Kamer deze week laten weten.

Uit een nieuwe studie, die volgende week naar de Kamer wordt gestuurd, blijkt volgens de minister eens te meer dat de kruisraketten het rendement van de fregatten in belangrijke mate verhogen. Met de kruisraketten kunnen doelen op het land op afstanden van meer dan duizend kilometer worden geraakt.

Vorige herfst laaide de discussie over het al dan niet aanschaffen van de Tomahawks al op tijdens de behandeling van de begroting van Defensie. Een meerderheid in de Kamer achtte het toen ongewenst of te vroeg om hierover al een beslissing te nemen. Kamp echter zei dat je met de Tomahawks in een vroeg stadium kunt meedoen aan een conflict zonder gevaar voor de eigen manschappen. ,,Ik zie geen enkele reden het niet te doen'', zei hij toen.

Volgens een woordvoerder van de minister wil Kamp het komende jaar opnieuw met de Kamer discussiëren over de zaak. Als het aan Kamp ligt, zouden er dan in de begroting van september 2005 concrete plannen voor de installatie van de raketten kunnen worden opgenomen. Met de aanschaf en het aanbrengen van de juiste software is naar verwachting een bedrag van 109 miljoen euro gemoeid.

De drie linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer, PvdA, GroenLinks en SP, zijn allemaal verklaarde tegenstanders van de aanschaf van de Tomahawks. Zij achten het ongewenst dat Nederland zo ook in een vroeger stadium bij gewapende conflicten kan worden betrokken. Het CDA stelde vorig jaar dat het werk van de Tomahawks ook door F-16-vliegtuigen kan worden gedaan. De VVD is voor, mede omdat Nederland dan ook goed kan samenwerken met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn tot dusverre de enige landen met zulke wapens.