Helft werknemers krijgt prestatieloon

Steeds meer mensen krijgen een zogenaamde variabele loonsverhoging, die afhankelijk is van iemands prestatie.

De automatische extra periodiek begint langzaam maar zeker te verdwijnen. Dit blijkt uit het Nationale Beloningsonderzoek 2004 van de Human Capital Group.

Bij een variabel beloningssysteem krijgt iemand die goed presteert een beter salaris. Blijven de prestaties achter bij de verwachtingen, dan moet de werknemer het doen met het basisloon.

In 2003 was 40 procent van de periodieken afhankelijk van een beoordeling. In 2004 was dat percentage gestegen tot 55.

De bedrijven die aan het jaarlijks terugkerend onderzoek hebben meegedaan, verwachten dat de lonen komend jaar nog geen 2 procent stijgen. Die stijging wordt veroorzaakt door incidentele loonsverhogingen, zoals periodieken en bonussen. Een structurele verhoging zit er komend jaar niet in. Dat is overeenkomstig de nullijn die het kabinet voor ogen staat. Afgelopen jaar bedroeg de loonstijging gemiddeld 3,3 procent.

Vorige maand kondigde minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) aan dat hij wil laten onderzoeken of een deel van het salaris van rijksambtenaren afhankelijk kan worden gemaakt van hun individuele prestaties. De FNV reageerde afkeurend op zijn plannen.