Embargo

Concurrentie

[...] De behoefte om voortijdig uit de begrotingsstukken te publiceren, komt voort uit de hevige concurrentie tussen de media, bij uitstek in Den Haag. Al die journalisten proberen elkaar 24 uur per dag de loef af te steken, mede gevoed door de behoefte de lezer of kijker te laten zien dat niets de redactie ontgaat.

Maar of daarmee ook een publiek belang is gediend, is een veel moeilijker te beantwoorden vraag.

Functioneert de democratie beter als een burger een maand of een week eerder dan de bedoeling is, te weten komt wat het kabinet voor hem in petto heeft? Het effect is dat de discussie oplaait of prinsjesdag in de huidige vorm nog te handhaven is. Maar of het voeren van die discussie ook een evident publiek belang dient – het publieke belang dat de media zeggen te willen dienen – is veel moeilijker aan te geven.

Lex Oomkes in Trouw van vandaag.

***

Leeg ritueel

[...De embargoregeling is in het leven geroepen ten behoeve van de media, zodat die voldoende tijd hebben om goed gedocumenteerd verslaggeving over de regeringsplannen te doen.

Wanneer media zich niet aan de afspraak houden om met publiciteit tot Prinsjesdag te wachten, schenden ze daarmee het vertrouwen van de overheid.

Bovendien is het staatsrechtelijk niet zuiver dat het parlement de regeringsplannen uit de pers moet vernemen. Uitlekken maakt de presentatie van de Miljoenennota en het uitspreken van de Troonrede tot een leeg ritueel. Dat getuigt van gebrek aan respect voor ons staatshoofd.

Dat laatste moeten vooral bewindslieden zich aantrekken. Het komt steeds vaker voor – en dit jaar wel opvallend veel – dat ministers in de weken voor de derde dinsdag in september beleidsvoornemens bekendmaken.

Te denken valt aan het vervallen van het grijs kenteken en de verhoging van het collegegeld. Het zou verstandig zijn als de premier zijn collega's verbiedt om voor Prinsjesdag de plannen naar buiten te brengen.

[...]

Commentaar in het Reformatorisch Dagblad van gisteren.