Crisis in top corporatie na reorganisatie

In de top van een van de grootste woningcorporaties, Portaal uit Baarn, is een bestuurscrisis uitgebroken. De vier regiodirecteuren hebben het vertrouwen in de topman opgezegd.

Portaal is met 56.000 huizen de vierde woningcorporatie van Nederland en is onder meer actief in Leiden, Utrecht, Amersfoort en Nijmegen. Door meerdere overnames is Portaal de afgelopen jaren sterk gegroeid, net als veel branchegenoten. Bij Portaal waren volgens het jaarverslag ,,drastische'' reorganisaties nodig die ,,moeilijk'' waren voor het personeel.

De bestuurscrisis komt op het moment dat Portaal onderhandelt met de Haagse woningcorporatie Staedion (36.000 woningen). Portaal wil Staedion overnemen en zou daarmee met 92.000 woningen veruit Nederlands grootste woningverhuurder worden.

Deze week hebben alle 515 werknemers van Portaal een verklaring van het bedrijf gekregen over de crisis. Daarin staat volgens een woordvoerder van Portaal dat er ,,onenigheid'' is tussen de vier directeuren en hun baas. De corporatie wil niet ingaan op de achtergronden van de ruzie. Morgen overleggen de ondernemingsraad en de raad van commissarissen over de kwestie. Oud-staatssecretaris van VROM, D. Tommel, is er commissaris.

Volgens een van de vier regiodirecteuren, V. Verhoeven, ,,is de fusie nog niet het punt van discussie tussen de regiodirecteuren en de raad van bestuur''. Topman A. van Usen is het enige lid van de raad van bestuur. Verhoeven: ,,Maar of het toeval of niet is dat de onenigheid zich nu openbaart, laat ik aan u over.''

Woningcorporaties waren oorspronkelijk gemeentelijke instellingen maar zijn nu zelfstandige bedrijven met de wettelijke taak te voorzien in betaalbare woningen. Samen hebben de Nederlandse woningcorporaties 2,4 miljoen woningen in bezit, circa 40 procent van alle Nederlandse huizen.

Na de reorganisatie van vorig jaar zijn bij Portaal diensten zoals de klantenservice nu ondergebracht in het hoofdkantoor; de regio's zelf moeten zich meer richten op de eigen woningen. Daarnaast zijn 39 vaste medewerkers vervangen door uitzendkrachten. Alle Portaal-werknemers hebben een nieuwe functie gekregen.

Van Usen wil niet reageren. Op de website van Portaal staat over zijn loopbaan dat ,,de rode draad is dat hij steeds bezig is [...] organisaties in elkaar te schuiven''. De ondernemingsraad van Portaal mag nog geen commentaar geven.

Tweede-Kamerlid S. Depla (PvdA) heeft de minister van VROM vragen gesteld over de mogelijke fusie. ,,Is het wel verstandig nog meer megafusies door te voeren?'' zegt Depla. ,,De eerste paar jaar is het nieuwe grotere bedrijf alleen maar bezig met zichzelf. Niet met de buurt.''

    • Freek Staps