Corus maakt eindelijk winst

Er schijnt licht aan het eind van de tunnel voor Corus. Na vijf jaar van zware verliezen bij de Britse staalfabrieken van het concern, aanhoudende Brits-Nederlandse twisten en het aantreden van een agressieve Russische belegger, heeft Corus eindelijk winst gemaakt.

De jongste reeks resultaten van de Brits-Nederlandse staalproducent zou beleggers enigszins gunstig moeten stemmen. De nettowinst over de eerste helft van 2004 bedroeg 100 miljoen pond, tegen een verlies van 125 miljoen pond in 2003. Corus schrijft de ene helft van de verbetering toe aan een stijging van de vraag naar staal, met name uit China, en de andere helft aan het eigen bezuinigingsplan. Zelfs de Britse staalfabrieken, waar de meeste kritiek op was, rapporteerden in het eerste halfjaar een bescheiden winst.

Maar hoe duurzaam is dit herstel? De prognoses voor de komende twee jaar zijn rooskleurig. De staalprijzen zullen hoog blijven zolang het aanbod beperkt is en de vraag vanuit China blijft sterk – een ontwikkeling die naar verwachting tot in 2006 voortduurt. De vruchten van de sanering van Corus' Britse activiteiten zullen pas in 2005 volledig tot uiting komen. Corus zal eind 2004 ook de contractprijzen met minstens 20 procent verhogen, waardoor de gunstige effecten van de stijgende staalprijzen worden bestendigd.

Maar daarna ziet de toekomst er onzekerder uit. Het is onduidelijk of Corus in staat zal zijn goed te blijven presteren als de conjunctuur omslaat. De operationele kosten zijn nog steeds te hoog en slechts een deel daarvan wordt door de bezuinigingsplannen aangepakt. Het concern werkt ook met een hoog percentage extern kapitaal, waardoor de nettoschuld 1,2 miljard pond bedraagt, ofwel viermaal de winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen. Dus hoewel de kredietstatus is verbeterd, staat Corus nog steeds onder druk om snellere kostenbesparingen door te voeren.

De Russische staalondernemer Alisher Usmanov, die een belang van 13 procent in Corus bezit via zijn Gallagher Holdings, heeft niets te klagen, ook al werd zijn streven naar een bestuurszetel gedwarsboomd. Corus heeft gehoor gegeven aan zijn oproep om de prestaties te verbeteren en de Brits-Nederlandse twisten, die het concern parten speelden, bij te leggen. Maar het is onwaarschijnlijk dat hij Corus nu verder met rust zal laten.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Marianne Brun-Rovet