Campagne tegen toetreding Turkije

Angela Merkel, voorzitter van de CDU, heeft conservatieve politici in Europa per brief opgeroepen zich tegen een volwaardig EU-lidmaatschap van Turkije uit te spreken. Merkel vindt dat de EU Turkije in plaats van een regulier lidmaatschap niet meer mag aanbieden dan een bijzondere relatie.

Merkel stuurde de brief aan vooraanstaande leden van de Europese Volkspartij (EVP), onder anderen aan premier Balkenende en de regeringsleiders van Italië en Frankrijk. In de brief gaat Merkel niet in op de vraag of Turkije een geschikte kandidaat is voor toetreding, maar werpt ze de vraag op of de EU in staat is om Turkije op te nemen. Merkel vindt dat de net uitgebreide Unie de integratie van Turkije niet aankan.

De leider van de Duitse oppositie baarde dit voorjaar al eens opzien met verzet tegen een volwaardig lidmaatschap van Turkije door in Ankara haar concept van een `bevoorrechte relatie' te presenteren. De Turkse regering wil dat de EU nog dit jaar instemt met onderhandelingen over toetreding.

Eén geadresseerde, de Luxemburgse premier Juncker, legde de brief naast zich neer. Volgens hem komt het voorstel van Merkel te laat. De EU heeft Turkije herhaaldelijk onderhandelingen in het vooruitzicht gesteld, mits het land aan bepaalde voorwaarden voldoet. Begin volgende maand moet de Europese Commissie advies uitbrengen. Op basis van dat advies moeten de regeringsleiders eind dit jaar beslissen of de onderhandelingen worden geopend. Als het advies van de Commissie positief is, kan men daar niet meer van afwijken, aldus Juncker.

Volgens een woordvoerder van de bondsdagfractie van CDU/CSU steunt een meerderheid van de afgevaardigden Merkel. Een aantal buitenlandspecialistennam afstand van de partijvoorzitter. ,,Als Turkije voldoet aan de criteria die gelden voor het lidmaatschap van de EU, dan moet ze ook een faire kans krijgen'', zei Ruprecht Polenz. Volker Rühe, oud-minister van Defensie: ,,Ik vind het wenselijk dat de CDU als oppositiepartij hetzelfde standpunt zou innemen als ze destijds als regeringspartij huldigde.'' De regering-Kohl heeft zich indertijd sterk gemaakt voor een lidmaatschap van Turkije.

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe:

Het Kamerlid Wilders, die eerder mede om de Turkije-kwestie de VVD verliet, heeft vandaag aan minister-president Balkenende vragen gesteld naar aanleiding van de brief van Merkel. Hij roept de premier en CDA-leider daarin op het ,,verstandige'' standpunt van Merkel te volgen. Wilders laat ook vandaag in een brief aan Merkel weten, het helemaal met haar eens te zijn.