Breed verzet tegen korten onderwijs

Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA, D66 en LPF wijst de voorgenomen bezuiniging op hoger onderwijs door de bekostiging van dertigplussers stop te zetten af.

Het kabinet wil de subsidie voor iedere student die na zijn dertigste met studeren begint stopzetten. Door deze bezuiniging wil het kabinet de komende vijf jaar 180 miljoen euro besparen. Van dit bedrag wil het kabinet tachtig miljoen euro investeren in lerarenopleidingen voor de gezondheidszorg.

In een reactie op de eergisteren uitgelekte miljoenennota zeggen de partijen dat zij niet akkoord gaan met deze bezuiniging. Volgens Kamerlid C. Joldersma van coalitiepartij CDA past de maatregel niet in het streven van het kabinet-Balkenende om mensen hun leven lang te laten leren. ,,Wij willen het hoger onderwijs zo flexibel en toegankelijk mogelijk houden. Dan is het vreemd op deze groep te bezuinigen.''

Het kabinet wil volgend jaar ook het collegegeld met honderd euro verhogen. Dit moet een bedrag opleveren dat oploopt tot 44,8 miljoen euro. Daarnaast wordt de bekostiging stopgezet van studenten die niet uit de Europese Unie komen. Fractievoorzitter Dittrich van coalitiepartij D66 noemt alle bezuinigingen op het onderwijs ,,onacceptabel'', inclusief de bezuiniging op het wegwerken van achterstanden van allochtone leerlingen.

De Kamer krijgt steun uit werkgevershoek. Volgens voorzitter J. Schraven van VNO-NCW heeft ,,het kabinet gelijk dat het meer mensen aan het werk wil krijgen''. Hij zegt dat er nu ,,veel te veel mensen die niet meedoen met het arbeidsproces''. Daarvoor moet volgens de werkgeversorganisatie wel energie worden gestoken in beter onderwijs- en onderzoeksbeleid.

VNO-NCW vindt bovendien dat minister Zalm (Financiën) ,,te krampachtig'' met het begrotingstekort omgaat. Schraven keert zich vooral tegen de extra belastingen voor het bedrijfsleven. Het kabinet zou onvoldoende investeren. Vakcentrale FNV is het daarmee eens. Volgens FNV-leider L. de Waal ,,verergeren de maatregelen de economische situatie''.

    • Guus Valk
    • Karen Zandbergen