Akzo past wijze zoutwinning aan

Akzo Nobel gaat in nieuwe zoutwinningsgebieden in Twente de winmethode aanpassen om de kans op bodemdalingen te beperken. Het bedrijf komt hiermee tegemoet aan bezwaren van de gemeente Enschede, die bang is voor de gevolgen van bodemdaling voor de in een winningsgebied aanwezige woningbouw en industrie.

Ook anticipeert Akzo Nobel op een verandering in de wetgeving, waardoor het bedrijf eerder aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die ontstaat door bodemdalingen.

Bij de nieuwe methode wordt de ruimte tussen de verschillende winningholtes groter gelaten, waardoor deze zogeheten cavernes steviger en stabieler worden. Akzo Nobel heeft de gemeente Enschede schriftelijk gegarandeerd dat een bodemdaling ,,geen relevante nadelige gevolgen'' heeft voor de bebouwing en infrastructuur. Enschede heeft hierop haar bezwaren tegen zoutwinning in een toekomstig industrieterrein ingetrokken.

Akzo Nobel boort sinds 1936 naar zout in het gebied tussen Enschede en Hengelo. Bij de winning ontstaan ondergrondse holtes (cavernes) die in sommige gevallen kunnen leiden tot bodemdaling. Hoewel door verbeterde boortechnieken de kans in de loop der jaren is afgenomen blijven bodemdalingen nog steeds mogelijk. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek in 2002 dat de bodem in het zoutwinningsgebied op vijftig plaatsen dusdanig kan verzakken dat er gevaar ontstaat voor de omgeving. Er is geen sprake van acuut gevaar. In de meeste gevallen is de bodemdaling vrij voorspelbaar, al is er weinig zekerheid over het tijdsverloop van het dalingsproces. In 1991 zakte in een paar uur tijd de bodem boven één van de zoutwinningsholtes in, waardoor er een gat van drieëneenhalve meter diep en dertig meter doorsnee ontstond.