WRR heeft een rare mening over democratie

Met verbazing las ik het stuk van drie medewerkers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid `Vernieuw de politieke vernieuwing' (Opiniepagina, 14 september). Trots wordt daarin gemeld dat met instemming van de voltallige ministerraad voor de invoering van een gemengd kiesstelsel een belangrijke politieke hobbel naar de vernieuwing van de Nederlandse democratie [is] genomen. Is het niet zo dat hiervoor nog instemming van het parlement noodzakelijk is? Is het bovendien niet zo dat aller ogen daarbij gericht zijn op de VVD die reeds bij monde van Van Aartsen heeft laten weten hier geen voorstander van te zijn? De WRR gaat hieraan voor het gemak voorbij. De schrijvers melden ook niet dat dit nieuwe voorstel nu juist niet tegemoetkomt aan de kritiek dat de partijen te veel invloed zouden hebben op de rekrutering van parlementsleden. In het nieuwe stelsel zullen afhankelijk van het district drie tot vijf leden worden afgevaardigd; de nummers 1 van de drie tot vijf grootste partijen.