`Wordt het niet tijd ons democratisch systeem aan te passen aan de 21ste eeuw?'

Wie staat achter je, Maurice de Hond? Met welk doel peil je de opinie die je peilt?

Eerst voorspelde je vier zetels voor Geert Wilders. Toen het Nipo met negen zetels kwam, maakte je er een dag later, geloof ik, tien van. Klaverjassers onder elkaar. Meer dan een telefonische rondvraag zijn opiniepeilingen niet, maar jij bent notoir onbetrouwbaar. Nooit klopte een peiling van je. Je bureau zou sneeuwstormen kunnen voorspellen in de Sahara.

Vraag bij een opiniepeiler of voorspeller van verkiezingsuitslagen altijd wiens woord hij spreekt. Statistieken, onderzoeken, opinies kun je kopen. Bestel uw uitslag bij De Hond!

Nu heeft Geert Wilders opeens tien zetels.

Betaalt rechts Nederland je telefoonkosten, om ons alvast te laten wennen aan de nieuwe grote roerganger? 't Lijkt me weggegooid geld. De lui die vandaag ja zeggen tegen Wilders zijn geen blijvertjes. Voorbarige schreeuwers eerder, van het type dat in voetbalstadions spreekkoren laat schallen van `Steek een mes in het vlees van de kanker-Hagenees' en `Ze zijn zwart, ze zijn geel, ze zijn homoseksueel' en `Het is koud, het is guur, gooi wat joden op het vuur', enfin, altijd in voor een stevige mening. Nederlanders op hun best. Dat type zal er, hoe pro-Wilders ook, straks niet over denken naar de stembus te gaan, behalve misschien als Wilders aan de vooravond van de verkiezing overhoop wordt geschoten door een kankerturk.

Maak je deel uit, Maurice, van een links complot? Via het motief achterhaalt men de dader. 't Is niet gewaagd te veronderstellen dat een doodklap voor de VVD op de geheime agenda van links staat. De VVD blaast zichzelf al op – haar kroonjuweel, het tegengaan van de greep van de overheid op de burger, heeft ze verkwanseld – maar links verlangt naar de fatale klap. Wat bereikt ze met dit signaal van tien zetels voor Blondie? Enkel dat Jozias van Aartsen wankelt. Enkel dat de VVD uit haar dommel schiet. Nee, een links complot kan het niet zijn.

Wie staat achter je, Maurice de Hond? We vergaten te zoeken bij je zelf. Als afvallig links type heb je ook zelf politieke ambities.

Links is erg, maar afvallig links is het ergst.

,,Wordt het niet tijd ons democratisch systeem aan te passen aan de 21ste eeuw? Is het belang van land en volk niet gediend om een systeem te ontwerpen waar een regering slagvaardig kan zijn en de kiezer een veel directere invloed krijgt?'' schrijf je. Hoe ik een slagvaardige regering met een invloedrijke kiezer moet rijmen, weet ik niet, maar hier is duidelijk een concurrent van Fortuyn, boer Koekoek en Wilders aan het woord. Bij je duistere Walküre-klanken van `dat het tijd wordt' en `aanpassen' van de democratie besef ik dat je jaloers moet zijn op Wilders. Je voorspelling van zijn snelle opkomst dient zijn snelle aftocht.

Achter Maurice de Hond staat alleen Maurice de Hond.

    • Gerrit Komrij