Werkloosheid daalt derde maand op rij

De daling van de Nederlandse werkloosheid heeft de afgelopen maanden doorgezet. Voor de derde maand op rij daalde de voor seizoenen gecorrigeerde werkloosheid.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Gemiddeld 470.000 personen hadden geen werk in de periode van juni tot en met augustus van dit jaar. Dat is 6.000 lager dan in de vorige driemaandsperiode van mei tot en met juli. Het werkloosheidspercentage was daarmee 6,2 procent tegen 6,6 procent in de voorafgaande periode.

Het aantal mensen zonder werk is daarmee vrijwel terug op het niveau van een half jaar geleden, na een tussentijds hoogtepunt in de werkloosheid van bijna een half miljoen mensen in de periode van maart tot mei dit jaar. Het verder dalen van de werkloosheid wijkt af van de prognoses waarop het kabinet zijn beleid baseert. Het Centraal Planbureau dat deze prognoses maakt, gaat er in zijn jongste ramingen voor de economie van uit dat het aantal werklozen dit jaar oploopt tot 520.000, en volgend jaar verder stijgt tot 565.000.

Het tempo waarmee de werkloosheid sinds mei daalt is wel iets afgevlakt. De eerst twee perioden daalde de werkloosheid nog met bijna 10.000 personen, tegen de afname van 6.000 in de laatste periode. De werkloosheid is nog wel hoger dan voorgaande jaren. In 2003 rond deze tijd was het werkloosheidspercentage nog 5,3 procent, twee jaar geleden 4,1 procent.

Ook de jeugdwerkloosheid blijft in verhouding hoog. Het percentage werkzoekenden onder jongeren tussen 15 en 25 jaar was de afgelopen drie maanden tweeënhalf keer zo hoog als de werkloosheid onder mensen van 25 tot 44 jaar: 13,9 procent tegen 5,5 procent. In 2003 was die verhouding iets gunstiger. Toen zocht 10,6 procent van de jongeren naar werk, tegen 5 procent van de oudere groep. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle mensen tussen de 15 en 65 jaar zonder werk, die betaald werk zoeken voor twaalf uur of meer per week.