Waar laten we al die windmolens?

Bij alle aandacht voor windmolens wordt nooit gesproken over de bijdrage van een windmolenpark als deel van de stroomvoorziening in Nederland. Het zijn altijd een xaantal huishoudens. Die huishoudens zijn kennelijk bereid de temperatuur van hun koelkast te laten afhangen van de windsnelheid.

Als Nederland de doelstelling van de EU wil halen, moet ongeveer 1000 MW aan vermogen door die apparaten worden geleverd. Gesteld dat het gemiddelde nominale vermogen van een molen 1000 kW (1MW) is, betekent dat een gemiddelde opbrengst van maximaal 200 kW per molen. Even rekenen leert dat we dan 5.000 molens in Nederland moeten hebben. Waar laten we die?

    • de Boer
    • Kees de Boer
    • Co Industrieel Adviesbureau