VS: geen enkele godsdienstvrijheid in Saoedi-Arabië

De Verenigde Staten hebben gisteren in hun jaarlijks uitkomende rapport over de internationale situatie van de godsdienstvrijheid voor het eerst hun bondgenoot en olieleverancier Saoedi-Arabië scherp gekritiseerd. ,,Vrijheid van godsdienst bestaat niet'' in Saoedi-Arabië, stelt het rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Saoedi-Arabië zijn alle religies en hun symbolen, inclusief andere islamitische stromingen, behalve de eigen, ultraconservatieve wahabitische sekte van de islam verboden. Tot dusverre had Washington dat met de mantel der liefde bedekt. Op de nauwe banden van de regering van president Bush met Riad is sinds de aanslagen van 11 september echter scherpe kritiek gekomen.

In het rapport worden naast Saoedi-Arabië nog zeven landen genoemd als ,,landen van bijzondere zorg'': Birma, China, Iran, Noord-Korea, Soedan, Eritrea en Vietnam. De laatste twee zijn eveneens nieuw in deze categorie. Irak is van de lijst geschrapt. De Verenigde Staten kunnen, maar zijn daartoe niet verplicht, strafmaatregelen nemen tegen de landen op de lijst als er geen verbetering optreedt.

,,Het is onze manier om een duidelijk signaal aan de Saoediërs te sturen dat dit een ernstige kwestie voor ons is, een probleem, en dat we met ze willen praten over tolerantie van religieuze geloven en andere praktijken'', zei een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Op een persconferentie in Washington zei het hoofd van het bureau godsdienstvrijheid van het State Department, John Hanford, dat er het afgelopen jaar wel enige verbetering te zien is geweest in Saoedi-Arabië. Hij noemde Saoedische regeringsoproepen tot tolerantie en gematigdheid. Hij wees erop dat uit schoolboeken bepaalde anti-christelijke en anti-joodse passages zijn verwijderd.

Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell gaf gisteren aan dat de kritiek op Saoedi-Arabië geen invloed zal hebben op andere aspecten van de onderlinge relatie. De twee landen werken steeds nauwer samen tegen moslimextremistische groeperingen. De Saoedische autoriteiten reageerden niet meteen op het rapport.