`Unie van Servië en Montenegro faalt'

De unie van Servië en Montenegro heeft niet voldaan aan de verwachtingen. Dat concludeert een commissie van de Raad van Europa in een ontwerp-resolutie, die wordt voorgelegd aan de parlementaire assemblee van de Raad.

De resolutie is opgesteld door de commissie van de assemblee die toeziet op de mate waarin de lidstaten van de Raad hun verplichtingen nakomen.

Volgens de verklaring heeft zowel Servië als Montenegro nagelaten de eigen grondwet aan te passen aan de grondwet van de unie. De unie, die een voorlopige looptijd heeft van drie jaar en die vervolgens in Servië en Montenegro onderwerp van een referendum wordt, ging begin 2003 van start. Het initiatief voor de unie werd genomen door de Europese Unie, die hoopte met de omvorming van het oude Joegoslavië voor een periode van drie jaar verlost te zijn van het Montenegrijnse streven naar onafhankelijkheid. Vooral in Montenegro bestaat echter veel scepsis tegen de unie, maar ook in Servië zijn partijen die pleiten voor de beëindiging van het arrangement. In de praktijk bestaat de unie vooral op papier. De economische, financiële en juridische systemen van Servië en Montenegro zijn sinds begin vorig jaar, toen de unie formeel van start ging, niet geharmoniseerd.

In de verklaring van de Raad van Europa worden de regeringen van beide deelrepublieken van de unie opgeroepen voor het aflopen van de termijn van drie jaar alsnog hun wetgeving en hun grondwet aan te passen.

De verklaring bevat kritiek op de – volgens de commissie van de Raad van Europa – tekortschietende samenwerking van de unie met het Joegoslavië tribunaal. Ook gaat de verklaring in op de ,,ontoereikende'' status van de Hongaarse minderheid in de Vojvodina. Overigens is op verzoek van de Hongaarse delegatie de conclusie, dat de aanvallen op Hongaren in de Vojvodina het resultaat zijn van het beleid van Belgrado, uit de tekst van de verklaring geschrapt. (VIP)